Vés al contingut

Memòria d’activitats 2013

El passat 16 d’abril, el Consell Rector d’Ivàlua va aprovar la Memòria d’activitats 2013  de l’Institut, que ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació i a Issuu. Es tracta del cinquè balanç d’activitats que presenta Ivàua des que es va posar en funcionament l’any 2008.

El text inclou  també una síntesi de les principals actuacions dutes a terme per l’Institut en aquest període, en les línies d’avaluació, formació i documentació, promoció, i avaluació de l’avaluació.

[Español]