Skip to main content

Ivàlua participa a l’International Workshop Evaluating Forest Conservation Initiatives

El president d’Ivàlua, Frederic Udina, va realitzar la ponència de cloenda de l’International Workshop Evaluating Forest Conservation Initiatives: New Tools and Policy Needs. L’acte organitzat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb l’European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), la Fundació Robert Bosch Stiftung, el Center for Development Research de la Universitat de Bonn, l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) de París i la xarxa de recerca europea Biodiversa i celebrat a Barcelona els dies 10-12 de desembre,  va reunir equips de recerca i  responsables polítics per revisar i debatre  estratègies d’avaluació de diferents instruments de polítiques de conservació de boscos amb l'objectiu d’identificar millores en els mètodes d’avaluació d’aquestes polítiques, incloent una major integració de metodologies quantitatives i qualitatives; avançar en la coordinació dels grups de recerca que hi treballen, i informar els responsables polítics i altres parts interessades sobre el potencial de l’avaluació per a la millora d’aquest tipus de polítiques.

FONT: ICTA

[Español]