Skip to main content

Publicada l'Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012

La Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família ha publicat els principals resultats estadístics de l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC2012). L'enquesta s'adreça a una mostra dels joves de Catalunya amb edats compreses entre 15 i 34 anys i té com a objectiu conèixer les característiques sociològiques de la joventut catalana, emfasitzant l'anàlisi de les trajectòries educatives, laborals i d'emancipació.

L'Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 que forma part de les estadístiques oficials de Catalunya des de l'any 2002, es realitza amb una periodicitat quinquennal i ha comptat amb la col·laboració de l'Idescat en totes les seves edicions.

Els resultats es recullen en la publicació Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Principals resultats estadístics, que publica la Direcció General de Joventut en el seu web. En paral·lel a la difusió dels resultats d'aquesta enquesta, el Departament de Benestar Social i Família inicia el cicle de conferències A contracorrent. L'impacte de la crisi en les trajectòries juvenils, on diferents experts acadèmics analitzen els resultats de l'enquesta des de múltiples perspectives i àmbits.

FONT: IDESCAT

[Español]