Skip to main content

Propers passos per a una Evidence and Evaluation Agenda als Estats Units

El 26 de juliol, l’Office of Management and Budget (OMB), adscrita a l’Oficina del President, ha publicat un nou Memoràndum per impulsar l’avaluació i la innovació basada en evidències en les polítiques i programes del Govern Federal dels Estats Units.

El document, titulat Next Steps in the Evidence and Innovation Agenda, dóna directrius als departaments i a les agències executives del Govern de cara a la preparació del projecte de pressupost de 2015, fent èmfasi en la utilització d’evidències sobre l’efectivitat i el cost-efectivitat de les polítiques i programes per als que es sol·liciti finançament, així com en el foment de la innovació.

El Memoràndum suggereix diverses estratègies al respecte, que van des de la introducció de la perspectiva d’innovació basada en evidències en convocatòries de subvencions –vinculant l’atorgament i la quantia dels ajuts a la solidesa del disseny i de les proves que s’aportin sobre l’efectivitat prevista dels programes-, fins actuacions de millora de la capacitat interna de l’Administració per a l’avaluació (potenciar l’ús de registres administratius, activitats de formació, etc.).

Més informació