Skip to main content

Avaluació de l’administració electrònica a la Unió Europea

La Comissió Europea ha publicat els resultats de la seva anàlisi periòdica comparativa del desenvolupament de l'Administració Electrònica a la Unió Europea i Estats Associats. En aquesta edició  (la desena)  l’estudi no s'ha centrat només en l'anàlisi de disponibilitat dels serveis bàsics sinó en la capacitat de les administracions dels diferents països per atendre les necessitats concretes dels ciutadans mitjançant l'Administració Electrònica.

A més de la facilitat d'ús, s'han avaluat, entre altres, els següents aspectes de l'Administració Electrònica de cada Estat membre: necessitats del ciutadà, disponibilitat dels serveis en línia, preferència pel canal electrònic, efectivitat dels serveis i capacitat per proporcionar serveis públics a través d'Internet. Espanya se situa per sobre de la mitjana comunitària en tots aquests àmbits. Sobretot pel que fa  a la disponibilitat dels serveis i l'especial atenció en les necessitats dels usuaris. En l'àmbit de la disponibilitat dels serveis Espanya  és líder mentre que se situa en tercera posició en les necessitats enfocades a l’usuari.

FONT: Portal de administración electrónica

[Español]