Skip to main content

Presentació de l’informe de la Central de Resultats 2012: àmbits hospitalari i sociosanitari

El proper 11 de juliol es presentarà a Barcelona l’informe de la Central de Resultats 2012: àmbits hospitalari i sociosanitari. La Central de Resultats és un instrument de referència per al sistema de salut per mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l'àmbit de l'assistència sanitària, pels diferents agents que conformen el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). 

Durant aquesta jornada es presentaran els resultats dels hospitals d’aguts del SISCAT i, per primera vegada, els resultats de l’informe de l'àmbit sociosanitari.

Participaran a l’acte, entre d'altres, l'Hble. Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut, i el Sr. Tim Baker, chief executive officer de l’organització britànica Dr. Foster Intelligence, que impartirà una conferència sobre el paper que juga la seva organització en el si del sistema britànic de salut, com també el repte que suposa el benchmarking i l’avaluació de dades entre diferents centres i països.  

El programa complet de l'acte el trobareu a l’adreça http://bit.ly/17l5db7, als llocs web de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya http://observatorisalut.gencat.cat i de la mateixa Agència www.aatrm.net

FONT: Canal Salut

[Español]