Skip to main content

Projecte de Llei de transparència, accés a la informació i bon govern

L’any passat el Consell de Ministres va aprovar el Projecte de Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern, que actualment s’està debatent al Congrés dels diputats. En els darrers mesos han comparegut diversos experts per tal de fer aportacions al text inicial presentat pel Govern i s’hi ha pogut presentar esmenes.

El passat dijous dia 30 de maig el govern va anunciar algunes novetats respecte al text inicial. Una d’elles afectaria l'òrgan que vetllaria sobre el compliment de la norma, que no seria l’Agència Estatal de Transparència, Avaluació de Polítiques i Qualitat dels Serveis (Actual Agència Estatal d’Avaluació de Polítiques Públiques i Qualitat dels Serveis, dependent del Ministeri d'Hisenda), sinó un nou Consell de Transparència i Bon Govern que es constituiria com a ens independent.  

El text de la llei que ara finalment passa pel filtre del Congrés inclouria als partits polítics, les organitzacions empresarials i sindicals i aquelles institucions que es financien amb diner públic, inclosa la Casa Reial i el Banc d’Espanya. 

Més informació

[Español]