Skip to main content

AEVAL publica la versió espanyola de l’edició 2013 del Marc Comú d’Avaluació (CAF)

L’Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos (AEVAL) ha publicat la versió espanyola de l’edició 2013 del Marc Comú d’Avaluació (Common Assessment Framework - CAF). Aquesta nova publicació neix de la col•laboració entre els corresponsals nacionals CAF dels estats membres de la Unió Europea, amb el suport del Centre Europeu de Recursos del CAF a l’Institut Europeu d’Administració Pública, situat a Maastricht (EIPA).

El Marc comú d'avaluació (CAF) és una eina de gestió de la qualitat total, desenvolupada per i per al sector públic i inspirada en el Model d'Excel•lència de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM). Està basada en la premissa que els resultats excel•lents en el rendiment de l'organització, en els ciutadans / clients, en les persones i en la societat s'assoleixen per mitjà d'un lideratge que dirigeixi l'estratègia i planificació, les persones, les aliances, els recursos i els processos. El model examina l'organització des de diferents angles alhora, amb un enfocament holístic de l'anàlisi del rendiment de l'organització.

FONT: AEVAL