Skip to main content

El Departament de Salut publica una avaluació d’impacte econòmic de les polítiques de seguretat viària

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat l’Avaluació de l’impacte econòmic de deu anys de polítiques de seguretat viària a Catalunya, realitzada per un equip d’investigadors de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Institut de Medicina Legal de Catalunya. L’estudi constata una reducció del 57% en la mortalitat per lesions per accidents de trànsit en el període 2000-2010, que ha suposat l’estalvi de 2.909 vides humanes, una reducció del 40% en el nombre d’ingressos hospitalaris per aquesta causa i de més del 50% en el nombre de col·lisions amb víctimes mortals. A partir d’aquesta constatació, l’estudi porta a terme una anàlisi cost-benefici, quantificant el valor econòmic del nombre d’esdeveniments evitats (ingressos hospitalaris, transports en ambulància, autòpsies, atenció especialitzada, adaptació a la dependència, intervenció dels cossos de policia i de bombers, assistència en carretera, costos administratius, etc.). L’avaluació arriba a la conclusió que l’impacte econòmic de les polítiques de seguretat viària dutes a terme els darrers 10 anys ha estat de 18.000 milions d’euros, dels quals prop del 97% corresponen a costos indirectes (baixes laborals dels lesionats, dels seus cuidadors i morts).

Més informació