Skip to main content

Participació en un projecte d’assistència tècnica en aigua i sanejament a Haití

A finals d’octubre de 2012, Ivàlua va iniciar una col·laboració en el Programme de réforme et investissements dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement en Haïti, finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En concret, Ivàlua s’ha integrat temporalment en un equip d’assistència tècnica internacional a la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA), conformat per les empreses SGS, Euroestudios i Sers.

La DINEPA depèn del Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications del Govern d’Haití, i és l’organisme responsable d'assegurar la provisió de serveis d’aigua potable i de sanejament a la població, en el marc d’un procés de reforma iniciat l’any 2009.

El paper d’Ivàlua consisteix a valorar críticament la situació actual de desenvolupament del sector i de la DINEPA, i fer una proposta de reorganització d’aquest organisme que redundi en una major efectivitat en l’assoliment de la seva missió.

Més informació: web DINEPA / web programa AECID