Skip to main content

Digitalització de les imatges mèdiques a Catalunya, un dels 10 casos d'èxit en un informe de la Comissió Europea

La DG Communications Networks, Content and Technology de la Comissió Europea ha publicat l'informe "Study on enhacing procurement of ICT solutions for healthcare", emmarcat dins del projecte ProeHealth.

Aquest informe recull 10 casos d'èxit a Europa de TIC aplicades a l'eSalut. Entre aquests casos s'ha inclòs el projecte de digitalització de la imatge mèdica a Catalunya (digitalització, arxiu central d'imatge, i consulta a través de la història clínica compartida a Catalunya -HC3-) amb el títol "Catalonia PACs Picture Archive and Communication System".

L'objectiu del projecte ProeHealth és proporcionar solucions en TIC per a l'àmbit de l'atenció sanitària mitjançant guies i recomanacions que s'ofereixen als decisors en l'àmbit de la salut. D'aquesta manera es dóna suport als decisors en els processos de planificació estratègica a l'hora d'adoptar solucions en eSalut.

Més informació

FONT: Canal Salut. TicSalut