Skip to main content

Publicat el quart informe de la Central de Resultats del sistema sanitari català, amb dades per centre hospitalari

El Departament de Salut i el CatSalut han donat a conèixer l’informe de la Central de Resultats que mostra i compara els resultats de seixanta-tres hospitals d’aguts del sistema sanitari de Catalunya a partir de seixanta indicadors que identifiquen aspectes rellevants de l’activitat, la qualitat, la seguretat assistencial i l’eficiència dels hospitals. 

L’informe, pioner a l’Estat espanyol, respon a la demanda de transparència, tant en les decisions polítiques com en la gestió dels recursos públics, així com a la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania l’ús dels recursos que es posen a disposició de les administracions públiques pel que fa a resultats assistencials, docents, d’investigació i gestió dels centres. 

Malgrat ser el quart informe de la Central de Resultats, és el primer que identifica els resultats dels indicadors amb el nom del centre assistencial. Es tracta d’una eina de treball que permetrà avaluar les possibles oportunitats de millora de cada centre, identificar les millors pràctiques entre els centres d’igual nivell assistencial i millorar el conjunt del sistema assistencial.

FONT: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut