Skip to main content

Actuacions d’avaluació iniciades el primer semestre de 2012

En el marc del Pla de treball de 2012 aprovat pel Consell Rector d’Ivàlua el 21 de març, la cartera d’actuacions d’avaluació de l’Institut previstes per al present exercici i iniciades dins del primer semestre són les següents:

  • Disseny d’un model d’avaluació de les polítiques actives d’ocupació gestionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya. El model inclourà una guia metodològica i un repertori d’actuacions per millorar el seguiment i avaluació de les PAO, junt amb un calendari per al seu desplegament.
  • Avaluació d’implementació i d’impacte del programa Noves Cases per a Nous Oficis, gestionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Avaluació d’implementació i d’impacte del programa Suma’t, gestionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Primera fase de l’avaluació d’implementació i d’impacte del programa Lectura per a l’èxit escolar (LECXIT), promogut per la Fundació "la Caixa", la Fundació Jaume Bofill i el Departament d'Ensenyament.
  • Segona fase de l’avaluació d’implementació i d’impacte del programa Gent 3.0, impulsat per la Fundació “la Caixa”.
  • Primera fase de l’avaluació d’implementació i d’impacte del programa Cases d’Infants, impulsat per la Fundació Acció Social Infància amb el suport del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.
  • Extensió de l’avaluació realitzada el 2011 de la prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec gestionada per la Secretaria de Família de la Generalitat: simulació i avaluació ex-ante d’alternatives d’actuació.

 

Pel que fa a la publicació de les avaluacions de programes del sector públic completades l’any 2011, hores d’ara resta subjecta a autorització de les administracions competents –Departament d’Economia i Coneixement, Departament d’Empresa i Ocupació i Diputació de Barcelona-.