Skip to main content

Conferència “L'avaluació de resultats de la gestió pública”

El passat 26 d’abril el Club Direcció Pública ESADE Alumni, en col•laboració amb Ivàlua, van organitzar la conferència acadèmica "L'avaluació de resultats de la gestió pública: tendències, desafiaments, i lliçons sobre la institucionalització dels sistemes de monitoratge a l'Amèrica Llatina" impartida per Sonia Ospina, professora a la Robert F. Wagner Graduate School of Public Service i directora del Centre de Recerca sobre Lideratge a la New York University. La conferència va tractar sobre quines són les tendències i els desafiaments en l’àmbit de l’avaluació de resultats de la gestió pública, comparant-los amb els projectes que s’estan duent a terme en altres països, en què aquesta pràctica s’està institucionalitzant. L’acte va tenir lloc a ESADE.