Skip to main content

3ie impulsa el disseny d’un indicador sobre el compromís dels governs amb l’avaluació

3ie (International Initiative for Impact Evaluation) ha iniciat el disseny d’un indicador per mesurar el grau de compromís amb l’avaluació per part de governs i d’organismes donants a països en desenvolupament. La finalitat de l’indicador és identificar i reconèixer bones pràctiques pel que fa a l’ús d’evidències derivades de l’avaluació en la presa de decisions, i d’aquesta manera contribuir a difondre la cultura, la pràctica i la utilització efectiva de l’avaluació.

Les dimensions que, en principi, es tindran en compte en la construcció de l’indicador són, d’una banda, la pràctica de l’avaluació (avaluacions rigoroses d’impacte sol·licitades i realitzades, freqüència de les activitats d’avaluació, despesa associada, etc.), l’organització i la cultura de l’avaluació (organització de la funció avaluadora, utilització d’avaluacions prèvies a l’hora de dissenyar nous programes, resposta explícita dels decisors als resultats d’avaluacions, etc.), l’ús d’evidències (programes generalitzats, suprimits o modificats com a conseqüència de l’avaluació; projectes que continuen malgrat resultats d’avaluació negatius, mecanismes de seguiment establerts sobre la utilització dels resultats, etc.) i la difusió i transparència (avaluacions debatudes amb parts interessades i beneficiaris, publicació d’avaluacions amb resultats desfavorables; amplitud i detall de la informació que es publica, etc.).

El procés ha superat una primera fase de consultes i s’ha iniciat la contractació d’un consultor extern per elaborar una proposta metodològica.

Font: International Initiative for Impact Evaluation (3ie)

Més informació