Skip to main content

Balanç dels primers quatre anys de funcionament d’Ivàlua

El document PROMOURE L’AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES A CATALUNYA (2008-2011) ofereix un resum de les línies de treball i activitats realitzades per l’Ivàlua els seus primers quatre anys de funcionament, així com dels recursos i col·laboracions que les han fet possibles. 

Ivàlua es va constituir l’any 2006 com a consorci públic format pel Govern de la Generalitat de Catalunya –a través del Departament d’Economia-, la Diputació de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Jaume Bofill, amb la missió de promoure l’avaluació de polítiques públiques com a pràctica ordinària de les administracions catalanes. A aquestes institucions fundadores es van sumar, a finals de 2010, el Consell de Treball, Econòmic i Social i el Consell Interuniversitari de Catalunya. 

L’any 2008 l’Institut  va iniciar activitats, amb la designació del professor Josep M. Vallès, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració, com a president. Ivàlua ha desplegat activitats de promoció, de formació, d’edició i difusió de recursos, i també de preparació i realització d’avaluacions de polítiques i programes el pressupost agregat dels quals se situa prop dels 1.500 milions d’euros.   

La signatura d’un conveni amb la Fundació “la Caixa” a finals de 2010 ha permès iniciar una línia de treball per a fomentar l’avaluació entre entitats del tercer sector, atesa la important participació d’aquest tipus d’entitats en intervencions finançades amb fons públics.