Skip to main content

AQU Catalunya posa en marxa l’accés a bases de dades d’inserció laboral de graduats

AQU Catalunya ha anunciat que dóna accés a la comunitat acadèmica i investigadora de les universitats catalanes a les bases de dades corresponents als quatre estudis d'inserció laboral duts a terme fins ara (2001, 2005, 2008 i 2011).

El procés, presentat a una Jornada celebrada  el 13 de juliol on també es van fer públics els resultats del darrer informe, vincula l’accés a la realització d’un projecte de recerca que ha de ser aprovat prèviament per l’AQU.

El termini per a la presentació de projectes per part de personal investigador interessat finalitza el mes de setembre.

Font: AQU Catalunya