Skip to main content

Jornades de tardor per a l’impuls de l’avaluació a Catalunya

Ivàlua organitza els mesos d’octubre i de novembre dues jornades que tenen l’objectiu comú d'estimular la pràctica de l’avaluació a Catalunya mitjançant la presentació d’experiències d’altres països del nostre entorn. 

La primera, dedicada a l’avaluació de les polítiques educatives, s’ha organitzat en col·laboració amb l’Obra Social de CatalunyaCaixa i el suport de la Fundació Jaume Bofill. Se celebrarà el 7 d’octubre amb el títol “Com avaluar l’efectivitat de les polítiques educatives? Perspectives, pràctiques i evidències internacionals . La jornada s’adreça a responsables polítics i tècnics de l’Administració educativa, membres de la comunitat escolar, investigadors especialitzats en Educació, entitats socials que ofereixen serveis educatius i agents econòmics i socials. L’objectiu és il·lustrar, de la mà d’experts internacionals de primer nivell,  què aporta l’avaluació a la millora dels sistemes educatius i de quines evidències es disposa sobre l’efectivitat de determinades intervencions educatives (programes d’educació inclusiva, experiències d’autonomia dels centres escolars, programes de millora de la qualitat docent...). 

La segona Jornada, dedicada a l’avaluació de programes del tercer sector social, s’ha organitzat en col·laboració amb la Fundació  “la Caixa” i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Se celebrarà el 3 de novembre amb el títol “Avaluació al tercer sector: situació actual i perspectives per a Catalunya. L’objectiu és mostrar l’evolució i pràctiques actuals de l’avaluació de programes del Tercer Sector a l’entorn europeu (Regne Unit, Països Baixos, França...) i inclourà també una taula de presentació de casos pràctics a Catalunya i País Basc.