Skip to main content

Aprovada la nova política d’avaluació del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament

Els òrgans de govern del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) han aprovat una revisió de la política d’avaluació del Programa. Aquesta política té per objectiu l’establiment d’una base institucional comuna per a la funció d’avaluació del PNUD, que també s’aplica a programes i fons associats com ara el UNCDF (United Nations Capital Development Fund) i l’UNV (United Nations Volunteer programme).

La decisió s’emmarca en la resolució 59/250, de 2004, de l’Assemblea General de Nacions Unides, d’instaurar un sistema d’avaluació sistemàtica de l’impacte de les activitats de Nacions Unides en l’eradicació de la pobresa, el creixement econòmic i el desenvolupament sostenible dels països beneficiaris del programa.

Més informació