Skip to main content

Dos investigadors de la UdG publiquen a Evaluation un article sobre indicadors culturals municipals

Els professors Anna Planas Lladó i Pere Soler Masó, del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, han publicat l’article “Design and application of a system of evaluation indicators for municipal cultural policies” a la revista Evaluation

Els autors revisen l’evolució de l’avaluació de les polítiques culturals a partir de l’aprovació de l’Agenda 21 de la Cultura l’any 2004, al IV Fòrum d’Autoritats Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre, celebrat en el marc del primer Fòrum Universal de les Cultures celebrat a Barcelona.

Segons els autors, la publicació de l’Agenda 21 va donar lloc a un increment significatiu de les activitats d’avaluació de les polítiques públiques culturals. Tanmateix, malgrat el camí recorregut resten pendents reptes importants per a la consolidació de les polítiques culturals municipals. 

Al respecte, els autors proposen un sistema d’indicadors dirigit a gestors i directius públics interessats en l’avaluació de les polítiques culturals municipals. El sistema s’ha desenvolupat a partir de la revisió de la literatura existent sobre avaluació basada en indicadors, especialment a l’àmbit cultural. El sistema resultant ha estat validat per experts i testat mitjançant un estudi de cas. 

Més informació