Skip to main content

Congrés de la SFE sobre l’avaluació en temps de crisi

Els dies 29 de juny a 1 de juliol la Societat Francesa d’Avaluació (SFE) celebrarà el congrés “L’Evaluation des Politiques Publiques devant les Défis d’une Société en Tension”. Els objectius de l’acte són, d’una banda, revisar la situació de l’avaluació al sector públic francès després de la reforma constitucional de 2008. Aquesta situació es caracteritza per un reconeixement creixent de l’avaluació que no es tradueix encara, però, en una presència adequada en tots els àmbits d’intervenció pública. D’altra banda, el congrés analitzarà el context actual de l’avaluació a França, les tensions que es deriven de les dificultats econòmiques i de les problemàtiques socials que generen, i com aquestes tensions impacten en el desenvolupament i en la pràctica de l’avaluació. 

El 29 de juny està previst realitzar diversos tallers i sessions prèvies de grups de treball específics de la SFE. Posteriorment, els dies 30 de juny i 1 de juliol, es celebraran les sessions plenàries i les sessions paral·leles del congrés. 

Més informació