Skip to main content

Nova reunió de la Xarxa d’Unitats d’Anàlisi i Avaluació de les administracions catalanes

La Xarxa d’Unitats d’Anàlisi i Avaluació de les administracions catalanes celebrarà una nova reunió plenària el proper 29 de juny, a la seu d’Ivàlua. 

La Xarxa, que ha passat de 31 membres l’any 2009 a 45 l’any 2010, està formada per representants d’organismes i unitats de les administracions públiques catalanes, tant autonòmica com local, amb funcions d’avaluació o relacionades (planificació, anàlisi, monitoratge, etc.). 

La reunió del 29 de juny constitueix la primera trobada plenària de la Xarxa el 2011, un any en què els canvis en l’estructura i responsables de les administracions que en formen part, derivat de les eleccions autonòmiques i locals a Catalunya, hi té una incidència important. 

A la reunió s’abordaran les activitats de la Xarxa per al segon semestre de l’any, es presentarà, com és habitual, un cas pràctic d’avaluació i també s’explicarà el pla de treball de 2011 d’Ivàlua. 

Més informació