Skip to main content

Inici d'itineraris formatius en mètodes d'anàlisi quantitativa i qualitativa aplicats a l'avaluació

Ivàlua posa en marxa aquest any dos nous cursos de formació que constitueixen el primer esglaó d’un itinerari formatiu orientat a desenvolupar capacitats d’anàlisi quantitativa i qualitativa per a l’avaluació de polítiques públiques.

El Curs de Formació sobre Mètodes Quantitatius per a l’Avaluació de Polítiques Públiques s’ofereix a un nombre màxim de 20 alumnes i té per objectiu familiaritzar els participants amb els principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. Més concretament, es pretén que en acabar la formació els alumnes coneguin els fonaments i conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i de l’estadística inferencial, així com les aplicacions de les tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques. El curs inclou sessions pràctiques sobre l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic SPSS. També s’analitzaran exemples de l’aplicació d’aquestes tècniques a avaluacions concretes realitzades per Ivàlua. 

El curs se celebrarà els dies 5 a 8 i 12 a 15 de juliol, en sessions de 4 hores (més 30’ de pausa), a l’Institut d’Educació Contínua (IDEC) de la Universitat Pompeu Fabra. La data límit d’inscripció és el 10 de juny. 

D’altra banda, el Curs de Formació en Mètodes Qualitatius aplicats a l’Avaluació de Polítiques Públiques s’ofereix a un nombre màxim de 25 alumnes i té per objectiu familiaritzar els participants amb conceptes, mètodes i aportacions dels mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de programes i polítiques públiques, així com els seus límits i potencialitats en aquest àmbit. Es posarà en pràctica l’entrevista qualitativa com una de les tècniques de recollida de dades més freqüents en exercicis d’avaluació i s’introduirà l’anàlisi de dades textuals a partir d’uns objectius d’avaluació. El curs permetrà també avaluar amb criteris de validesa científica el rigor i la qualitat d’avaluacions realitzades amb aquesta metodologia. 

El curs se celebrarà els dies 22, 24 i 29 de novembre i 1 de desembre, en sessions de 5 hores, a Ivàlua. La data límit d’inscripció és el 21 d’octubre.