Skip to main content

Seminari sobre avaluació d'impacte del VI Programa Marc d’R+D+I

El 27 de maig es va celebrar a Madrid un  seminari sobre l’avaluació de l’impacte del VI Programa Marc d’R+D+I.

A l’acte hi va participar com a ponent principal el professor Stefan Kuhlmann, de la Universitat de Twente, expert en l’avaluació de l’impacte de les polítiques de recerca i innovació. El programa va incloure la presentació i el debat d’experiències nacionals d'avaluació d'impacte dels Programes Marc europeus a Espanya, França i República Txeca. Es van presentar també altres activitats d'avaluació d'impacte de polítiques de R+D+I que s'estan duent a terme a través de xarxes i projectes europeus.

Més informació