Skip to main content

Presentats els informes d’avaluació realitzats l’any 2009

L’any 2009 Ivàlua va dur a terme quatres projectes d’avaluació corresponents als Plans d’ocupació gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, al Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, al Pla Nacional de Joventut de Catalunya i al Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana.

Entre finals de 2009 i gener de 2010 tots els informes s’han presentat als grups de direcció de les avaluacions, constituïts pels màxims responsables dels programes avaluats i d’Ivàlua. Els informes complerts, junt amb els resums executius i una nota breu de presentació es troben disponibles en el portal de recursos per a l’avaluació.