Vés al contingut

QFE 16 - Millora l’aprenentatgede l’alumnat mitjançant el treball per projectes?

En els últims anys, l’aprenentatge basat en projectes (ABP) ha guanyat popularitat sota el paraigua d’organitzacions internacionals, governs i centres educatius que veuen en aquesta metodologia una eina per millorar l’aprenentatge de l’alumnat i promoure les competències del segle xxi mitjançant l’exploració, la creació i la construcció de solucions a problemes. De manera paral·lela, s’han començat a elaborar estudis sobre els efectes d’aquesta pedagogia que poden informar sobre les seves possibilitats i limitacions reals. En aquesta revisió, es formulen les preguntes següents: quin impacte té el treball per projectes i centres d’interès sobre l’aprenentatge de l’alumnat?; quines són les característiques dels programes més efectius?; per a qui són més efectius aquests programes?, i és recomanable estendre aquesta pràctica educativa a Catalunya?

QFE 16