Vés al contingut

Programa Baobab | Pla de Barris 2017

El programa Baobab, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), és un dels pilars estratègics que es contempla en l’eix d’educació en el Pla de Barris, projecte desenvolupat per Foment de Ciutat. Aquest programa té la finalitat de consolidar el lleure educatiu de base comunitària per tal de donar resposta a les necessitats educatives detectades en els barris d’atenció preferent.

L’objecte d’aquesta avaluació comprèn el desplegament del programa Baobab en el seu conjunt. Tanmateix, es para especial atenció a les activitats dels Campaments Urbans. El pes de l’avaluació recau sobretot en la informació recollida i analitzada mitjançant tècniques qualitatives. 

Documents

Analitzar l'avaluació del programa Baobab, tenint en compte aspectes com l'accés, la cobertura, la participació d'actors clau i les activitats dutes a terme.
Existeix consens en què el programa representa un recurs molt necessari en uns determinats barris i per a unes famílies amb mancances i dificultats d’accés a aquest tipus d’oferta.
Sembla majoritari l’argument en favor de la gratuïtat de les activitats del programa. Alhora, alguns agents alerten sobre possibles conseqüències no desitjades de la gratuïtat.
El procés d’inscripció i selecció de participants compta amb punts febles importants, com la demora en el seu inici, la gestió de la informació en paper i la poca claredat en l’assignació de funcions i responsabilitats.
S’evidencia que els mecanismes de comunicació i presa de decisions entre actors han estat poc clars, generant algunes situacions de confusió en la programació de les activitats.
Valoració positiva sobre la composició dels equips de monitors, destacant la pertinència d’involucrar a joves del barri, els quals representen un actiu important.
La contractació d’alguns dels monitors s’ha realitzat a darrera hora, per la qual cosa no han pogut participar en les activitats preparatòries dels campaments.
La curta durada dels campaments i el poc temps disponible per treballar per projectes van dificultar el desplegament de la metodologia de treball.
La incorporació de la mirada comunitària xoca en bona mesura amb el fet que a l’agost part dels recursos municipals estan tancats i part dels veïns i del teixit social de vacances.
Definir els aspectes nuclears del programa que han de ser garantits i preveure els mecanismes per tal que s’incorporin de manera efectiva.
Anticipar l’aterratge als barris, així com la preparació general de processos i activitats, i preveure els recursos humans adequats per poder fer aquest aterratge de manera convenient.
Definir i fixar els criteris comuns per prioritzar l’accés d’uns o altres perfils de famílies i infants a les activitats del programa.
Infografia Baobab