Vés al contingut

Impost sobre els habitatges buits

La concentració d’habitatges buits genera ineficiències econòmiques – assignació poc òptima de recursos, externalitats negatives, entre altres – així com situacions de desigualtat elevades que dificulten l’accés a l’habitatge a les famílies de rendes més baixes. Els governs intervenen en el mercat immobiliari de moltes maneres, ja sigui a partir d’incentius fiscals, de programes de lloguer social, ajuts a la compra de l’habitatge, controls del preu del lloguer, augment del parc de lloguer públic, regulació sobre usos del sòl o límit de lloguer d’habitatges turístics, entre d’altres. Recentment, s’han començat a introduir iniciatives dels governs per contenir el dany que causen les concentracions d’habitatges buits, i en els darrers anys, gravar els habitatges buits s’ha convertit en una eina cada cop més popular entre els governs, si bé l’evidència internacional sobre l’efectivitat de la mesura és encara escassa.

En aquest context, l’any 2015 es va aprovar la Llei 14/2015 de l’impost sobre els habitatges buits (IHB) amb l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar els de lloguer social. L’impost grava l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent. En el moment de l’avaluació l’impost afectava els habitatges de persones jurídiques, buits durant més de 2 anys sense causa justificada i situats en municipis d’alta demanda. La base imposable es calcula segons els metres quadrats i existeixen bonificacions per qui dedica part dels habitatges a lloguer assequible.

Acte de presentació de l’impost

Documents

Reduir l’estoc d’habitatges buits
Augmentar el lloguer social
L’efecte sobre el nombre d’habitatges i el preu del lloguer no és significatiu.
L’efecte sobre la mobilització de l’estoc d’habitatges cap al lloguer assequible és positiu.
Aquest segon resultat està subjecte a biaixos importants i poc quantificables.
Modificar l’actual registre d’habitatges buits
Fer un seguiment de l’ús dels recursos obtinguts amb l’impost
Preveure la creació de bases de dades necessàries per l’avaluació.
Infografia Impost Habitatges buits