dj., 13/06/2019 - 16:06

Xavier Cuadras Morató, nou president del Consell Rector d’Ivàlua

El doctor en Economia Xavier Cuadras Morató, nomenat director de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) per acord del consell executiu del govern de la Generalitat de Catalunya el propassat 14 de maig, assumeix també la presidència del Consell Rector d’Ivàlua, òrgan de govern del consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques. El Consell Rector d’Ivàlua es reuneix avui 13 de juny per primer cop sota la seva presidència.

Xavier Cuadras Morató relleva en el càrrec a l’anterior director de l’Idescat i president del Consell Rector d’Ivàlua Frederic Udina Abelló, que després de vuit anys exercint aquests càrrecs reprèn l'activitat universitària.

L’equip d’Ivàlua agraeix la tasca realitzada per Frederic Udina Abelló al llarg d’aquests anys en què com a president del Consell Rector ha contribuït a impulsar la cultura de l’avaluació.

 

Xavier Cuadras Morató

Nascut a Igualada l’any 1965. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i doctor en Economia per la University of York (Regne Unit).

Des de l’any 2001 és professor titular del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ha estat director de l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF), centre universitari adscrit a la UPF (2005-2019). A la UPF ha exercit, entre d’altres càrrecs, com a sotsdirector del Departament d’Economia i Empresa (2015-2018) i de cap d’estudis de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (2000-2002). També és professor afiliat de la Barcelona Graduate School of Economics. Ha estat Visiting Scholar a la University of Pennsylvania (EUA) els anys 1993 i 2003 i a la University of Rochester (EUA) l’any 1995.

La seva docència i recerca abasta diferents camps, com la macroeconomia, el mercat de treball i l’economia política. Ha publicat diversos llibres i articles científics en revistes espanyoles i internacionals. També ha dirigit i ha participat en nombrosos projectes de recerca de caire competitiu. Ha col·laborat amb les agències d’avaluació de la recerca universitària de la Junta d’Andalusia (2016-2019) i el Govern espanyol (2015-2017). L’any 2006 va rebre el Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social de l’Estat.

 

Xavier Cuadras Morató presidirà avui per primera vegada una reunió del Consell Rector d’Ivàlua

A la reunió del Consell Rector d’Ivàlua que té lloc avui es farà la presentació i benvinguda de Xavier Cuadras Morató com a president i, entre altres, es farà balanç del pla de treball d’Ivàlua i s’explicarà el projecte Avaluació de l’Impost de Begudes Ensucrades Enllaunades, la primera avaluació econòmica realitzada per Ivàlua.

El Consell Rector d’Ivàlua com a òrgan màxim de govern del Consorci es reuneix com a mínim amb caràcter ordinari dos cops l’any i té com a atribucions, entre d’altres, fixar les regles de funcionament del Consorci, aprovar la forma de gestió, el seu marc pressupostari, la Memòria i el Pla anual d’actuacions i projectes, els preus i les tarifes. Està format pel president i els representants de les institucions membres d’Ivàlua que són Generalitat de Catalunya - Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Diputació de Barcelona (DIBA), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

El president del Consell Rector d’Ivàlua, segons l’article 10 dels estatuts del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, té les funcions d’exercir la més alta representació del Consorci i convocar, presidir i donar per finalitzades les reunions del Consell Rector, així com dirigir-ne les deliberacions.

 

Estatuts Consorci Ivàlua