Vés al contingut

Publicat un nou informe d’avaluació d’AEVAL

L’Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) ha publicat un nou informe dels inclosos en el seu pla de treball de 2011. Es tracta de l’Evaluación de los Programas de Selección y Formación de la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha, realitzada en el marc d’un conveni subscrit entre AEVAL i la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a principis de 2010.

Segons recull el propi informe, l’objectiu de l’avaluació és conèixer l’eficàcia de l’estructura organitzativa de l’Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha, i els impactes induïts pels programes de selecció i formació, analitzant aspectes del seu disseny i implementació.

Més concretament, l’informe pretén identificar si el disseny dels programes de selecció i formació és coherent amb els objectius fixats per l’EAR; si l’estructura organitzativa i els mitjans de l’EAR són adients a les seves finalitats; verificar l’eficàcia i l’impacte dels dos programes, i identificar-ne possibles desviacions respecte les previsions inicials. 

L’informe complert, junt amb un resum executiu, es troben disponibles al portal d’AEVAL.

FONT: AEVAL