Vés al contingut

Pla plurianual d’avaluacions d’impacte de l’ajuda oficial per al desenvolupament al Regne Unit

El 30 de maig, la comissió independent per a l’avaluació d’impacte de l’ajuda oficial al desenvolupament (Independent Commission for Aid Impact – ICAI)  del Regne Unit, ha publicat un Pla d’avaluacions per al període 2011 – 2014. 

La ICAI és un organisme adscrit al Parlament del Regne Unit que té per missió l’avaluació de l’efectivitat i de l’eficiència de tots els programes oficials d’ajuda al desenvolupament finançats pel Govern del país. 

El pla consta de dues parts, una fixa, que conté 10 programes a avaluar cada any, i una més flexible, amb 10 programes addicionals per any que poden variar en funció de l’evolució dels programes previstos. El document conté en aquests moments actuacions en els àmbits de l’educació, la salut, la lluita contra la corrupció, la preservació del medi ambient i el desenvolupament econòmic, entre altres. 

En el procés de confecció del Pla s’ha demanat opinió a més de 300 persones procedents de diversos departaments del Govern, del Tercer Sector Social, de les universitats, etc. 

Font: Independent Commission for Aid Impact 

Més informació