dl., 08/10/2012 - 14:53

Nou informe de l’IG sobre les barreres per a la utilització de l’avaluació

El 28 de setembre l’Institute for Government ha publicat l’informe Evidence and Evaluation in Policy Making. El document resumeix els resultats d’una sèrie de seminaris celebrats entre febrer i maig de 2012 en col·laboració amb l’Alliance for Useful Evidence (NESTA) i el National Institute of Economic and Social Research, totes elles entitats del Regne Unit. 

El punt de partida ha estat l’informe Policy Making in the Real World, publicat el mes d’abril de 2011, el qual detectava que l’ús d’evidències en la presa de decisions sobre polítiques públiques era percebut encara com feble per part de responsables polítics i de funcionaris del sector públic britànic. 

El nou informe conclou que, tot i que persisteixen barreres importants pel que fa a la producció d’avaluacions –dificultats d’encaix amb els calendaris polítics, condicions d’avaluabilitat insuficients tant pel que fa al disseny de les polítiques com a la disponibilitat de dades, etc.-, actualment es detecten més dificultats amb relació a la demanda d’avaluacions, en particular per la manca d’incentius i d’una cultura favorable a la utilització sistemàtica d’avaluacions rigoroses. 

Com a possibles solucions s’apunta la introducció de nous incentius que vinculin la pràctica i els resultats de l’avaluació a l’assignació de recursos pressupostaris. També, l’existència d’institucions independents d’avaluació amb legitimitat, prestigi i accés suficient a informació. Tanmateix, l’informe afirma que és difícil que es produeixin avenços substantius si no hi ha un canvi de cultura en el sector públic que faci considerar seriosament l’avaluació com un instrument útil i necessari per a la presa de decisions.