Vés al contingut

Nou impuls a l’avaluació a la proposta de pressupost 2013 del president Obama

En el marc del procés d’elaboració i aprovació dels pressupostos del Govern Federal dels Estats Units per l’exercici fiscal de 2013, la proposta de pressupost presentada recentment per l’Oficina del President dóna un nou impuls a l’avaluació de polítiques i programes federals.

L’estratègia d’avaluació i anàlisi –que s’exposa al volum relatiu a Analytical Perspectives- reitera el compromís amb una pràctica constant d’avaluació que porti a la millora - o, si escau, supressió- de programes que no funcionen, i que fomenti la cerca constant de noves fórmules d’intervenció més cost-efectives, a través de l’experimentació i l’avaluació.

Amb aquesta finalitat, el document manté l’aposta d’anys anteriors per avaluacions rigoroses d’impacte mitjançant l’ús de models experimentals o quasi experimentals, combinades amb l’anàlisi estadística de necessitats i cobertura dels programes, avaluació qualitativa i sistemes de monitoratge robustos que permetin seguir-ne el funcionament.

Es fa èmfasi en el desenvolupament de capacitat per a l’avaluació a les agències federals, i en particular en la necessitat de millorar la disponibilitat de dades, promovent la integració horitzontal de registres de diferents agències i també el creuament de dades administratives amb dades d’enquestes. Aquestes mesures, a més de fer factibles avaluacions d’impacte i econòmiques completes i rigoroses, redueixen ostensiblement el seu cost procurant al mateix temps el màxim aprofitament dels registres administratius.

El document inclou també referències a bones pràctiques com l’Investing in Innovation Fund (i3) del Departament d’Educació, o el model Pay for Success, un espai de col·laboració entre l’estat i entitats filantròpiques per promoure la innovació basada en l’evidència en la prestació de serveis a les persones.

Més informació