dv., 14/06/2019 - 14:30

L’assessorament d’Ivàlua a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social millora l’avaluabilitat dels seus programes socials i la incorporació de l’avaluació a les organitzacions

L’assessorament d’Ivàlua a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, iniciat l’any 2017, té l’objectiu de promoure l’avaluació en les entitats del tercer sector social. Les activitats se centren sobretot en una tasca de sensibilització sobre la necessitat i els avantatges d’avaluar programes d’intervenció social i introduir l’avaluació de forma sistemàtica en el si de les entitats.

Concretament, es treballa tot el vessant de capacitació mitjançant la producció d’una guia d’avaluació adaptada a les peculiaritats del teixit del tercer sector social. A més, i com a complement, s’ha dut a terme una diagnosi sobre l’avaluació en el tercer sector, mitjançant assessoraments individualitzats d’avaluabilitat per aquestes entitats que així ho van sol·licitar.

 

Programa d’avaluació i avaluabilitat dels programes del Tercer Sector Social [3a edició]

 

Les accions d’assessorament d’enguany són les següents:

 

Acció 1 | Anàlisi dels 10 assessoraments realitzats l’any 2017 (Juny-Juliol 2019)

Per a aquesta acció, Ivàlua es posarà directament en contacte amb les entitats que van rebre aquest assessorament.

 

Acció 2 | Nous seminaris de formació (Setembre 2019)

Els seminaris es realitzaran en horari de 10.00h-13.00h, els dies 25 i 30 de setembre, a l’auditori de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (Carrer Rocafort 242, bis, pl. baixa).

Aquests seminaris estaran restringits per a aquelles entitats que van participar en la formació l’any 2017 però no van rebre l’assessorament personalitzat, així com altres entitats que activament han aplicat els aprenentatges de la Guia d’avaluació sense suport i desenvolupen projectes avaluables. En finalitzar el seminari les entitats tindran una pauta clara de les accions a emprendre per avaluar el programa d’interès així com l’horitzó temporal per fer-ho.

Les entitats que estiguin interessades a participar en aquests seminaris caldrà que s’inscriguin mitjançant el formulari d'inscripció.

Aquelles que van participar en les sessions de formació de les dues primeres edicions de l’any 2017 no cal que s’inscriguin, la TTSS es posarà en contacte amb les entitats directament.

Requisits per a la inscripció:

- Període d’inscripció fins el 15 de juny de 2019

- Només una persona per entitat.

- Es vetllarà perquè hi hagi una entitat de cadascuna de les federacions membres de la Taula del Tercer Sector.

- Places: 20 entitats per seminari

- Un cop finalitzat el període d’inscripció la TTSS es posarà en contacte amb les entitats per confirmar si acompleixen els requisits necessaris per a participar en la formació.

 

Acció 3 | Elaboració d’un Toolkit en avaluació (Novembre 2019)

Aquest Toolkit pretén complementar la Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social. El Toolkit estarà compost per un total de 10 instruments pràctics, els quals seguiran la lògica de l’avaluació presentada en la guia, dotant a les entitats d’instruments pràctics per sistematitzar la pràctica de l’avaluació en el si de la seva organització.

 

Entitat sol·licitant: Taula del Tercer Sector Social

Entitat assessora i formadora: Ivàlua

Analista coordinador: Jordi Sanz

Amb el suport de: Economia Cooperativa, Social i Solidària in Consum - Ajuntament de Barcelona i Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa - Departament de Treball, Afers Socials i famílies – Generalitat de Catalunya