Vés al contingut

L’AIAQS publica un estudi sobre l'impacte de projectes de recerca clínica i en serveis sanitaris en la presa de decisions

L’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut ha publicat l’informe L'Impacte de projectes de recerca clínica i en serveis sanitaris en la presa de decisions. Un estudi qualitatiu de casos, disponible al web de l’Agència

L’estudi, elaborat per Paula Adam, Imma Guillamón, Gaietà Permanyer-Miralda i Maite Solans, s’emmarca en un projecte més ampli d’avaluació de l’impacte social de la recerca clínica i de la recerca en serveis sanitaris finançada per la pròpia Agència. Més concretament, es mesura l’impacte de la recerca en l’avenç del coneixement i en la presa de decisions informades mitjançant una avaluació qualitativa en profunditat que ha pres com a referència els projectes de recerca realitzats en l’àmbit de les patologies respiratòries. L’avaluació fa aflorar les percepcions i opinions d’un grup d’actors implicats en la implementació dels resultats dels projectes –investigadors i decisors del sector sanitari- amb relació a variables clau, elements facilitadors i barreres a l’hora d’utilitzar els resultats de les troballes, i té també per finalitat identificar bones pràctiques al respecte.
FONT: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut