dj., 30/05/2019 - 16:19

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació a les administracions i al tercer sector

La formació és un component clau en l’estratègia d’Ivàlua per promoure la cultura de  l’avaluació a les institucions públiques catalanes i entitats del tercer sector social. Des d’Ivàlua oferim cursos en mètodes i tècniques d’avaluació i també dissenyem activitats formatives a mida pels diferents nivells professionals. També col·laborem en els principals cursos de postgrau i màsters de Catalunya i amb l'EAPC en la incorporació de l'avaluació al seus plans d'estudi. L'oferta formativa compta amb l’expertesa dels analistes d’Ivàlua i de prestigiosos professors universitaris especialistes en eines i tècniques per a l'avaluació com Alvaro Choi (UB), Lupicinio Íñiguez-Rueda (UAB) o Joan Josep Vallbé (UB). Es tracta d’activitats que compten amb un enfocament eminentment pràctic mitjançant l'ús d'exemples i utilitzen experiències d'avaluació en l'àmbit català com a fils conductors de la docència. 

 

Els pla de formació d’Ivàlua pel 2019 aplega cursos oberts a qualsevol professional que vulgui ampliar els seus coneixements en avaluació:

Curs Introducció a l’anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques (gener i febrer 2019)

Introducció a l’avaluació econòmica de polítiques públiques (març 2019)

Introducció als mètodes qualitatius aplicats a l'avaluació de polítiques públiques (maig 2019)

Introducció a l’avaluació de polítiques públiques (23 i 30 octubre i 6 i 13 de novembre 2019 | Obertura d'nscripcions: 2 setembre 2019)

 

Ivàlua a més ofereix activitats formatives com a resposta a demandes específiques de diferents administracions públiques i organitzacions del tercer sector que desitgin eixamplar els coneixements del seu personal, tant tècnic com directiu, en relació a l’avaluació de polítiques públiques. El contingut d’aquests cursos s’adapten a les necessitats i les preferències de l’entitat que el sol·licita, tracta conceptes introductoris o avançats i tenen un enfocament eminentment pràctic. Els cursos a mida del 2019 que s’han realitzat o programats a hores d’ara són els següents:

 

Curs d'introducció a l'avaluació econòmica pel al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya (febrer i març 2019)

Curs d’Avaluació polítiques públiques de relacions internacionals per a la Diputació de Barcelona (DIBA) (gener i febrer 2019)

Seminaris sobre Mètodes Qualitatius aplicats a l'Avaluació de Polítiques Públiques per a la Diputació de Barcelona (DIBA) (març i abril 2019)

Curs d’Introducció a l’Avaluació de polítiques públiques per al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Generalitat de Catalunya (maig i juny 2019) 

Curs d’Introducció a l’Avaluació de polítiques públiques per al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya (maig i juny 2019)

 

També col·laborem amb els principals cursos de postgrau i màsters de Catalunya en àmbits relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques:

Mòdul d’avaluació en el Postgrau de Direcció i Gestió Pública – Escola d’Administració Pública de Catalunya (Mataró) (gener 2019)

 

Les col·laboracions en programes formatius d’altres institucions permeten donar a conèixer Ivàlua i els projectes que realitza i la vessant pràctica i experiencial d’allò que fem. 

En el seu conjunt, l’estratègia formativa d’Ivàlua ajudar apropar l’avaluació tant a tècnics de les administracions com a persones gestores de programes i polítiques públiques.

 

Formació I)vàlua 

 

Coordinació acadèmica formació Ivàlua: Ramón Sabes-Figuera

Coordinació gestió formació Ivàlua: Mireia Climent