Vés al contingut

Ivàlua ha avaluat els ajuts concedits per la Generalitat a empreses i treballadors durant la crisi de la Covid-19

• Ja estan disponibles els resultats de les avaluacions de les intervencions destinades a garantir el manteniment dels llocs de treball: ajuts extraordinaris per a petites empreses amb persones en situació d’ERTO i ajuts extraordinaris dissenyats per a les persones treballadores autònomes.
• També s’està treballant en l’avaluació d’una intervenció destinada a facilitar el manteniment del consum: ajuts extraordinaris per a persones treballadores afectades per un ERTO o contracte fix discontinu
• Les avaluacions apunten que els ajuts tingut un impacte limitat, si bé han contribuït a generar un clima de confiança en un moment d’incertesa econòmica.
Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

Ivàlua ha avaluat tres ajuts extraordinaris concedits per la Generalitat de Catalunya per mitigar els efectes negatius de la crisi econòmica desencadenada arran de les restriccions causades per l’emergència per la Covid-19. Els resultats de les avaluacions de les intervencions destinades a garantir el manteniment dels llocs de treball ja estan disponibles. Es tracta dels ajuts extraordinaris per a petites empreses amb persones en situació d’ERTO i ajuts extraordinaris per a les persones treballadores autònomes. També s’està ultimant l’avaluació dels ajuts extraordinaris per a persones treballadores afectades per un ERTO o contracte fix discontinu, una intervenció destinada a facilitar el manteniment del consum d’aquestes persones. Aquesta avaluació es presentarà properament.
Els ajuts han tingut un impacte limitat, si bé han contribuït a generar un clima de confiança en un moment d’incertesa econòmica. Els tres ajuts han estat avaluats per Ivàlua per encàrrec del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Avaluació dels ajuts extraordinaris per a petites empreses amb persones en situació d’ERTO

Els ajuts extraordinaris per a petites empreses amb persones en situació d’ERTO és un programa que té l’objectiu d’incentivar a les empreses a mantenir els llocs de treball de forma condicionada (no reduir la plantilla fins a finals d’any 2021). Va consistir en atorgar a les empreses ajuts de 2.000€ per persona treballadora en situació d’ERTO amb un topall 30.000€ per empresa. L’ajut estava dotat amb 208 milions d’euros i va arribar a 22.460 persones físiques i jurídiques. L’avaluació de la implementació i de l’impacte ha estat realitzada per Daleph i Ivàlua respectivament.
Els resultats de l’avaluació conclouen que va repercutir en la millora de la salut financera de les empreses beneficiades provocant una reducció de l’endeutament de 2,5 punts percentuals. Per contra, no va tenir impacte en el manteniment de la plantilla ni en els resultats de negoci (en vendes i beneficis).

Avaluació Ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes

Els ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes és un programa que té l’objectiu d’evitar que les persones treballadores per compte propi abandonin la seva activitat i consistia en una transferència puntual i no condicionada de 2.000€ per persona autònoma. L’ajut va tenir 205.063 persones beneficiàries úniques durant les 3 convocatòries amb un pressupost total de 658 milions d’euros. Les avaluacions del disseny, de la implementació i de l’impacte d’aquesta intervenció han estat realitzades per Ivàlua i Daleph.
Els principals resultats apunten que hi ha hagut un efecte positiu – de 4,4 punts percentuals -  pels menors de 45 anys en la probabilitat de continuar donats d’alta i treballant. Per la població en general, l’efecte és més reduït: d’entre el conjunt de persones que ha rebut l’ajut, la probabilitat de mantenir-se d’alta al RETA (independentment de si es treballa o no) passa de 97,8% a 99%. A més a més, aquest efecte desapareix quan es mira la probabilitat de mantenir-se d’alta i treballant (és a dir, sense cobrar la prestació de cessament de l’activitat). Les conclusions de l’avaluació apunten que en general van ser altres prestacions de caràcter més estructural les que van protegir les persones autònomes durant aquesta crisi.

Avaluació Ajuts extraordinaris per a persones treballadores afectades per un ERTO o contracte fix discontinu

Properament es publicaran els resultats dels ajuts extraordinaris per a persones treballadores afectades per un ERTO o contracte fix discontinu, destinats a facilitar el manteniment del consum per part dels seus beneficiaris. Es tracta d’un programa amb l’objectiu compensar la pèrdua d’ingressos de les persones acollides als ERTO amb un ajut no condicionat d’entre 600€ i 900€ per persona (segons el nombre de dies que dugués en ERTO). Un total de 217.657 persones en van ser beneficiàries, equivalent al 74% de les persones que es trobaven en ERTO durant el període requerit, i va comptar amb un pressupost total de 172 milions d’euros amb una quantia mitjana de 666€. L’avaluació de l’impacte ha estat realitzada per CaixaBank Research i la Universitat Pompeu Fabra. Els resultats d’aquesta avaluació es donaran a conèixer properament.

 

Avaluació dels ajuts extraordinaris per a petites empreses amb persones en situació d’ERTO
Avaluació Ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes
Avaluació Ajuts extraordinaris per a persones treballadores afectades per un ERTO o contracte fix discontinu