dv., 04/04/2014 - 12:06

Formació Ivàlua 2014

Ivàlua ha iniciat la difusió de l’oferta de cursos en mètodes i tècniques d’avaluació de polítiques públiques per a l’any 2014  i ha obert el període d’inscripció al Cicle d'Introducció a l'Avaluació, que s’organitza per sisè any consecutiu.

L’Institut oferirà aquest any una nova edició del curs d’anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques (nivell I) i una altra de mètodes qualitatius per a l’avaluació, iniciats l’any 2011 amb molt bona acollida. Així mateix, el 2014 es preveu completar l’oferta de formació tècnica amb un curs d’introducció a l’avaluació econòmica.

La formació que ofereix l’Institut respon a l’objectiu de promoure la pràctica sistemàtica de l’avaluació de polítiques públiques i programes socials a Catalunya. Amb aquesta finalitat, els cursos pretenen sensibilitzar i capacitar tècnicament responsables i tècnics d’administracions públiques (Generalitat, administracions locals, corporacions...) i d’entitats privades sense afany de lucre (fundacions, associacions, entitats del tercer sector...) que persegueixin finalitats d’interès públic.

La formació està oberta també a la participació de personal investigador de les universitats i centres de recerca  i a professionals del sector empresarial (empresa, serveis d'estudis, consultoria, etc.) que vulguin perfeccionar els seus coneixements en la matèria.