dj., 23/08/2018 - 17:03

Els programes d’acompanyament familiar a l’escolaritat a debat

Aula Oberta | Com t’ha anat avui a l’escola?

 

L’evidència demostra que la família és un actor educatiu de primer ordre i que allò que passa a la llar té una influència decisiva en els processos d’aprenentatge d’infants i adolescents. En aquest sentit, existeixen diferents programes o intervencions d’implicació o acompanyament familiar a l’escolaritat o que inclouen accions d’aquest tipus com un dels seus components.

L’aula oberta Com t’ha anat avui a l’escola?, que tindrà lloc al Palau Robert el 2 d’octubre de 18 a 20h, debatrà sobre aquests programes i la seva eficàcia, així com també reflexionarà sobre com són els  programes d’acompanyament familiar a l’escolaritat més efectius.

L’acte s’inscriu en el projecte Què funciona en educació?, liderat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill, i que és una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats a Catalunya.

A l'acte, que serà presentat per Marc Balaguer, director d’Ivàlua, i moderat per Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, es presentarà la revisió d’evidències que ha elaborat Jaume Blasco, analista independent. Aquest informe sintetitza les conclusions d’avaluacions internacionals sobre els impactes de la implicació parental en l’escolarització dels fills i dels programes que tracten de promoure-la. Aquest informe serà contrastat per Sílvia Blanch, doctora en Psicologia de l'Educació i Coordinadora del Grau en Educació Infantil de la UAB, que presentarà les claus per aterrar aquestes evidències i àmbits de millora al nostre context. A la taula de debat posterior, formada per experts i responsables de programes d’implicació parental, es debatran qüestions com:

-          Quins tipus d’acompanyament familiar a l’escolaritat tenen una incidència més positiva en els processos d’aprenentatge dels fills? La implicació a casa, la involucració parental a l’escola, la comunicació amb mestres i professors?

-          Quins programes d’acompanyament familiar són més efectius a l’hora d’activar aquelles formes d’implicació parental amb més impacte, i quin efecte acaben tenint en el progrés educatiu d’infants i adolescents?

-          Com podem fer per avançar cap a programes d’acompanyament familiar més efectius en el curt i en el llarg termini a casa nostra? Quins recursos professionals, organitzatius i materials es requereixen per fer-ho possible?

L’accés a l’acte és lliure i gratuït, amb inscripció prèvia. El debat es podrà seguir en directe per streaming i també via Twitter amb el hashtag #EduEvidències

 

Inscripcions per assistir-hi

Inscripcions per l'streaming