dj., 30/09/2010 - 12:24

El Govern Balear promou la creació d’una Oficina d’Avaluació Pública

El Govern de les Illes Balears va aprovar a finals d’agost un Projecte de Llei de la Bona Administració i el Bon Govern que preveu la creació d’una Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears (OAPIB).

Aquesta Oficina, sota dependència directa de la Conselleria competent en matèria de qualitat dels serveis, tindria entre les seves funcions coordinar i desenvolupar les accions d'avaluació de polítiques, plans i programes, organitzacions i serveis públics de les institucions públiques i els seus ens instrumentals de les Illes Balears. Un altre àmbit de competència de l’Oficina seria el foment dels valors i els principis de transparència i integritat, i vetllar pel seu compliment.

El projecte de llei preveu també la creació d’un registre de les avaluacions de polítiques públiques i qualitat d'organitzacions i serveis públics que es duguin a terme a les Illes Balears, així com la publicació d’aquestes avaluacions en la pàgina web de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

El Govern de les Illes Balears ha obert un procés de participació ciutadana al voltant dels continguts del projecte de llei, mitjançant un espai específic al seu web.

Més informació