Vés al contingut

Directrius d’avaluació de la política catalana de cooperació

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament ha publicat recentment unes Directrius d'avaluació de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya com a marc orientador del desplegament progressiu d’instruments, mitjans i recursos per a l’avaluació de la política de cooperació.

 

D’altra banda, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament -membre de la xarxa d’unitats d’anàlisi i avaluació de les administracions catalanes- impulsa una política interna d’avaluació que, en el marc del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2008, s’operativitza principalment a través d’un pla d’avaluacions, la pràctica de les diverses modalitats d’avaluació en els diferents estadis de desenvolupament dels projectes, l’aplicació dels resultats de l’avaluació a l’aprenentatge i millora, i la promoció de la cultura d’avaluació en el sector. 

 

La política de cooperació al desenvolupament disposa d’un marc regulador (llei 26/2001, de 31 de desembre) i d’una estratègia periòdicament renovada (la vigent és el Pla director 2011-2014). La direcció estratègica és responsabilitat de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD), mentre que l’execució i gestió correspon a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). La Generalitat mobilitza uns 65 milions € (2009) perquè aquesta política canalitzi els esforços propis i els de moltes entitats del tercer sector especialitzades en aquest camp per “construir una comunitat internacional més segura, justa, rica i solidària” (Llei 26/2001).  

 

Necessitats d’informació rellevants en aquest sistema són l’impacte dels projectes de cooperació en termes de canvi de les condicions i situacions de partida, i la detecció d’oportunitats de millora en l’estratègia i en la gestió.