Vés al contingut

Difusió pública dels informes d’avaluació realitzats l’any 2010 en els àmbits d’Educació i Agricultura ecològica

El passat 20 de maig es va celebrar un seminari de presentació dels resultats de l’avaluació dels Plans Educatius d’Entorn, realitzada per Ivàlua l’any 2010 a petició del Departament d’Ensenyament. El seminari va ser organitzat per l’Institut, en col·laboració amb el Departament, a l’Espai Francesca Bonnemaison, cedit gratuïtament per la Diputació de Barcelona.

A l’acte hi van assistir més de 140 persones provinents del Departament d’Ensenyament, de la Diputació de Barcelona, de diversos ajuntaments catalans, de centres educatius i d’entitats externes a l’administració però presents al sistema educatiu –associacions de mares i pares d’alumnes, entitats del tercer sector, etc. 

El Sr. Lluís Font, Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament va fer l’obertura de l’acte, fent menció a la seva al·locució a la importància de l’avaluació com a procés d’aprenentatge imprescindible per a la millora. 

Els resultats de l’avaluació van ser presentats pels avaluadors principals d’Ivàlua a càrrec del projecte, senyors Jaume Blasco i David Casado, i posteriorment els assessors externs de l’avaluació –professors Francesc Pedró i Josep Oriol Escardíbul- varen donar la seva opinió sobre l’enfocament, resultats i recomanacions de l’informe. 

El programa, presentacions i fotografies de l’acte es poden trobar al portal de recursos per a l’avaluació, junt amb l’informe final complert de l’avaluació, un resum executiu i una nota de síntesi.  

D’altra banda, el mes de juny està previst que es presenti, a la Sala d’Actes de la Conselleria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’informe final de l’Avaluació del Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques 2008 – 2012.