dt., 04/10/2011 - 13:34

Cobertes totes les places de la primera edició del Curs de formació en mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació

El 22 de novembre s’iniciarà la primera edició del Curs de Formació en Mètodes Qualitatius aplicats a Avaluació de Polítiques Públiques. El curs compta amb un nombre màxim de 25 places, per a les quals s’han rebut més de 40 sol·licituds. L’admissió de participants que compleixin els requeriments de participació es farà per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds. El resultat del procés es comunicarà a tots els sol·licitants a partir del 28 d’octubre. 

El curs constitueix el primer pas d’un itinerari formatiu que té per objectiu familiaritzar els alumnes amb els principals mètodes i tècniques d’anàlisi qualitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. Serà impartit per Maria Roura, doctora en Sociologia i investigadora del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), i Jordi Sanz, doctor en Sociologia i analista d’Ivàlua. 

Més informació