Vés al contingut

Canvis en l’estratègia d’avaluació de l’Organització Internacional del Treball

El Consell d’Administració de l’Organització Internacional del Treball (OIT) va aprovar el passat mes de març una nova política d’avaluació, sota el títol Results-based Strategies 2011-2015: Evaluation Strategy. Strengthening the use of evaluations”. Aquest document revisa i actualitza la política d’avaluació aprovada l’any 2005 per aquest organisme, i és el resultat d’una avaluació independent externa realitzada l’any 2010 sobre els resultats assolits en l’etapa prèvia. 

Els principis orientadors de l’estratègia i de les activitats d’avaluació es mantenen sense variacions: rendiment de comptes, transparència, aprenentatge organitzatiu i millora de la qualitat dels programes. També es manté una Unitat d’Avaluació Central –EVAL- creada l’any 2005. 

El repte principal de la nova estratègia és aconseguir una major aplicació dels resultats de l’avaluació en els processos de presa de decisions. Les variacions més significatives respecte el període anterior inclouen: l’ampliació de funcions del Evaluation Advisory Committee;  la implicació dels alts directius i del Consell d’Administració en la determinació de les prioritats d’avaluació i dels terminis i usos previstos per a cada avaluació d’alt nivell; l’elaboració i aprovació pel Consell d’Administració d’un Pla d’Avaluacions triennal, que es revisarà anualment; l’establiment de directrius metodològiques i organitzatives per a la realització de les avaluacions, i especialment de les d’impacte. El document recull també diverses línies d’actuació per al desenvolupament de capacitat interna avaluadora a la OIT, incloent la creació i dinamització de xarxes d’avaluadors interns i una millor gestió del coneixement. 

Font: Organització Internacional del Treball