Pasar al contenido principal

Projecte B-Mincome (Avaluació econòmica)

El projecte B-MINCOME és un projecte pilot de l’Ajuntament de Barcelona que consisteix en una transferència monetària complementada amb polítiques d’activació amb l’objectiu de trobar formes innovadores de treure a 1.000 famílies desafavorides dels barris de l’Eix Besós de la ciutat de Barcelona de la situació l’exclusió socioeconòmica. 

Ivàlua ha dut a terme l’avaluació d’impacte i econòmica de la mesura basant-se en dimensions com la satisfacció General amb la vida, el suport social, l’estat de salut, la situació laboral i l’educació dels menors de 16 anys. Amb relació als costos considerats, es va mesurar l’impacte de la intervenció sobre els següents recursos; ús de serveis socials i ajuts monetaris de l’Ajuntament de Barcelona, subvencions al lloguer del Consorci d’Habitatge de Barcelona, prestacions per al pagament del lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, polítiques actives d’ocupació de Barcelona Activa, beques menjador i nivell educatius obligatoris i,  per últim, l’ús de serveis sanitaris públics. També és van incloure els costos de gestió i de implementació de la intervenció avaluada.

Mesurar l’eficiència del programa a curt termini, 20 mesos des l’inici del programa en novembre de 2017 fins a juny de 2019, mitjançant la comparació dels costos que va suposar la seva implementació amb el seu efecte sobre una sèrie de dimensions socioeconòmiques de la vida de les llars que van ser incloses en el programa.
Analitzar l’eficiència del programa adoptant 3 perspectives o punts de vista complementaris; la de l’Ajuntament de Barcelona, la del conjunt d’Administracions Públiques implicades i per últim, la perspectiva de la societat. El mètode d’anàlisi va ser una combinació del mètode de Cost-Conseqüències i d’una anàlisi Cost-Efectivitat.
Existeixen diferències rellevants en el cost del programa segons tipus de política d’activació associada
Emprant la perspectiva social, la prestació econòmica del Suport Municipal d'Inclusió (SMI) sense política d’activació és el tipus d’intervenció amb millors resultats de cost-efectivitat a curt termini per incrementar la satisfacció amb la vida si es considera l’efecte sobre el conjunt de la societat (administracions públiques i beneficiaris)
Si s’adopta la perspectiva de l’Ajuntament o la de les administracions públiques, a curt termini el programa no obté bons resultats de cost-efectivitat relatiu a l’ús de recursos públics
A partir dels resultats a curt termini, s'hauria de qüestionar la continuació o l'ampliació de les modalitats del programa amb un component d'activació
El SMI sense política d’activació és l’opció més cost-efectiva, adoptant la perspectiva de la societat, per augmentar la satisfacció amb la vida de les persones
Aquestes recomanacions s’haurien de confirmar amb un anàlisi amb un horitzó temporal més elevat