Vés al contingut

Ivàlua presenta les avaluacions d’impacte i econòmica del programa pilot B-Mincome destinat a famílies desafavorides de Barcelona

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

Les avaluacions revelen que a nivell d’impacte el programa és efectiu en millorar el benestar de les famílies i la percepció de la seva situació econòmica; i a nivell econòmic, la prestació monetària sense polítiques d’activació és el tipus d’intervenció amb millors resultats de cost-efectivitat per incrementar la satisfacció amb la vida.

Ivàlua ha presentat les avaluacions d’impacte i econòmica del projecte pilot de l’Ajuntament de Barcelona B-Mincome que consisteix en una transferència monetària complementada amb polítiques d’activació amb l’objectiu de trobar formes innovadores de treure a 1.000 famílies desafavorides dels barris de l’Eix Besòs de la ciutat de Barcelona de la situació d’exclusió socioeconòmica. El projecte pilot s’ha desenvolupat entre novembre de 2016 i finals de 2019.

El disseny del B-Mincome consisteix en una transferència econòmica que pot ser complementada amb polítiques d’activació; en alguns casos la transferència està condicionada a la realizatció de les polítiques d’activació i en altres limitada per l’obtenció d’ingressos privats.

Les famílies del grup de tractament van rebre una mitjana mensual de 463 euros durant el programa. De les 1.000 famílies inicials assignades al grup de tractament, el 84,7% va rebre almenys una mensualitat com a pagament del programa. D’aquestes, únicament 12,5% de les famílies van ser capaces de generar recursos privats per cobrir les seves necessitats bàsiques de forma autònoma i prescindir del Suport Municipal d’Inclusió.


Avaluacions d’impacte i econòmica d’Ivàlua

Ivàlua ha dut a terme l’avaluació d’impacte de la mesura mirant dimensions com l’ús del temps, benestar social, salut, educació i participació social. Pel que fa a l’avaluació econòmica s'ha mesurat l’impacte de la intervenció sobre l’ús de  diferents tipus de recursos;  cús de serveis socials i ajuts monetaris de l’Ajuntament de Barcelona, subvencions al lloguer del Consorci d’Habitatge de Barcelona, prestacions per al pagament del lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, polítiques actives d’ocupació de Barcelona Activa, beques menjador i i l’assistència als diferents nivell educatius obligatoris i, per últim, l’ús de serveis sanitaris públics. També es van incloure els costos de gestió i de implementació de la intervenció avaluada.

Les avaluacions d’Ivàlua formen part d’un procés d’avaluació integral del programa en què també hi han participat The Young Foundation, IGOP i ICTA (Universitat Autònoma de Barcelona) i l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. El que fa que aquest projecte sigui tan innovador és que combina quatre modes de participació: Condicional (persones assignades a l'atzar a una política activa que estan obligades a participar-hi); incondicional (la participació en aquestes polítiques no és una condició per rebre els ingressos); limitada (qualsevol ingrés addicional que es pugui obtenir redueix proporcionalment l'import de la transferència d'efectiu) i no limitat (si aquest ingrés addicional no redueix l'import de la transferència).

 

Resultats de la implementació i de l’avaluació d’impacte B-Mincome

Els principals resultats que recull l’anàlisi de la implementació i l’avaluació d’impacte apunten:

 • Hi ha diferències en algunes característiques rellevants entre les famílies sol·licitants del programa que complien els requeriments per poder participar i les no sol·licitants que podrien haver-ho fet: més sol·licituds de persones que havien estat beneficiàries de programes similars i menys de famílies on la titular era una dona.
 • Alta variabilitat en la participació en les polítiques d’activació: participació alta en polítiques de Formació i Ocupació és la que va tenir la participació més alta i percepció de baixa utilitat de les polítiques d’emprenedoria social.
 • Observats efectes positius sobre algunes dimensions del benestar de les famílies: en redueix la probabilitat de privació material i de risc de pobresa severa; millora el benestar de les famílies i la percepció de la seva situació econòmica; i es perceben canvis atribuïbles a la intervenció en millora qualitat de la son i reducció de l’estrès associat a la inseguretat alimentària.
 • Detectats efectes positius sobre la situació financera i l’exclusió residencial: hi ha millores en la participació comunitària i en el cas de les famílies participants de la política de Participació Comunitària, s’incrementa la probabilitat de comptar amb suport social alt.
 • Detectades millores en la dimensió de salut no contemplades a la Teoria del Canvi del programa: Tant pel que fa a la salut autopercebuda, el risc de desenvolupament de malalties mentals ni l’obesitat infantil.
 • Detectada una reducció de la participació laboral i la cerca laboral entre els titulars de la prestació adscrits al programa.

L’informe de l’avaluació conclou amb les següents recomanacions:

 • Realitzar una anàlisi amb un horitzó temporal superior, per tal de capturar canvis un cop ha finalitzat el programa
 • Dissenyar les intervencions tant de transferència com de polítiques d’activació més d’acord amb les diferents realitats de les famílies.
 • Pensar com es pot arribar a famílies amb necessitats similars que queden fora d’aquests programes per desconeixement o per estar molt fora del sistema.
 • Tenint en compte l’objectiu de la intervenció, caldria explorar els motius darrera la reducció en la participació laboral i de cerca laboral de les famílies beneficiàries.

 

Resultats de l’avaluació econòmica B-Mincome

Els principals resultats que apunta l’avaluació econòmica indiquen que:

 • Existeixen diferències rellevants en el cost del programa segons tipus de política d’activació associada
 • Emprant la perspectiva social, la prestació econòmica del Suport Municipal d'Inclusió (SMI) sense política d’activació és el tipus d’intervenció amb millors resultats de cost-efectivitat a curt termini per incrementar la satisfacció amb la vida si es considera l’efecte sobre el conjunt de la societat (administracions públiques i beneficiaris)
 • Si s’adopta la perspectiva de l’Ajuntament o la de les administracions públiques, a curt termini el programa no obté bons resultats de cost-efectivitat relatiu a l’ús de recursos públics.

 

Recomanacions:

Les avaluacions conclouen amb les següents recomanacions:

 • Realitzar una anàlisi amb un horitzó temporal superior, per tal de capturar canvis un cop ha finalitzat el programa
 • Dissenyar les intervencions tant de transferència com de polítiques d’activació més d’acord amb les diferents realitats de les famílies.
 • Pensar com es pot arribar a famílies amb necessitats similars que queden fora d’aquests programes per desconeixement o per estar molt fora del sistema.
 • Tenint en compte l’objectiu de la intervenció, caldria explorar els motius darrera la reducció en la participació laboral i de cerca laboral de les famílies beneficiàries.
 • A partir dels resultats a curt termini, s'hauria de qüestionar la continuació o l'ampliació de les modalitats del programa amb un component d'activació.
 • El SMI sense política d’activació és l’opció més cost-efectiva, adoptant la perspectiva de la societat, per augmentar la satisfacció amb la vida de les persones
 • Aquestes recomanacions s’haurien de confirmar amb un anàlisi amb un horitzó temporal més elevat

 

Avaluació d’impacte B-Mincome

Avaluació econòmica B-Mincome

Informe d’avaluació d’impacte B-Mincome

Informe d’avaluació econòmica B-Mincome

Presentació Resum Avaluacions B-Mincome

Integració de Resultats de l’avaluació B-Mincome

Nota premsa B-Mincome Ajuntament de Barcelona

Enllaç Article sobre B-Mincome d’Andre Coelho | BIEN Basin Income Earth Network: Spain: The Barcelona B-MINCOME experiment publishes its first results | BIEN — Basic Income Earth Network