Pla Educatiu del Barri de Sant Cosme (PEESC)

El Plans Educatius d’Entorn són una política pública orientada a l’assoliment de l’èxit educatiu mitjançant una perspectiva que excedeix la intervenció limitada a les infraestructures educatives, és a dir, que integri dins de la intervenció educativa altres agents administratius i comunitaris, entenent aquests últims com organitzacions ciutadanes. En aquesta línia s’emmarca el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Cosme (PEESC) iniciat el 2006, el qual es desenvolupa dins d’un entorn d’alta complexitat a causa de les circumstàncies socioeducatives dels centres escolars de Sant Cosme.

L’avaluació se centra en el disseny i implementació del PESC, i ha posat el focus en qüestions com la definició dels objectius i planificació de la política, l’adequació dels recursos i els perfils professionals que hi intervenen, l’adequació dels mecanismes de coordinació i governança, i la participació, percepcions i interès dels agents clau del territori. La metodologia escollida per articular l’avaluació es basa en les tècniques qualitatives.
 

Analitzar i valorar el disseny del Pla educatiu del barri de Sant Cosme (PESC) i així com conèixer en quina mesura la seva implementació ha estat coherent aquest disseny