Pasar al contenido principal

Es publica l’avaluació del Baobab, programa per enfortir el lleure educatiu als barris de Barcelona

Ivàlua ha avaluat, per segon any consecutiu, la implementació del programa Baobab, una iniciativa de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) que té com a objectiu enfortir el lleure educatiu de base comunitària als barris on la xarxa de lleure educatiu és feble o inexistent. Es tracta d’una acció emmarcada en el Pla de Barris i, per tant, finançada per Foment de Ciutat, amb la qual s’espera incrementar les oportunitats dels infants per accedir al lleure educatiu. El programa també pretén afavorir el sentiment de pertinença al barri d’infants, joves i famílies i, en general, enfortir els vincles socials i apoderar la comunitat.  

Després d’una primera avaluació del programa durant el 2017, aquesta nova avaluació realitzada durant el 2018 ha tingut una doble vessant. Per una banda, s’ha acompanyat l’equip responsable de Baobab en la clarificació del disseny del programa i s’ha elaborat un sistema d’indicadors de seguiment. Per una altra banda, s’ha dut a terme l’anàlisi de les primeres dades recollides amb aquest sistema de seguiment, referents a finals de 2018, i s’ha dut a terme una exploració dels factors que poden afavorir el sorgiment i consolidació d’activitats de lleure educatiu de base associativa.  

Aquesta segona avaluació s’ha dut a terme en un moment en què el programa ha fet un pas endavant en el desplegament de les estratègies per crear nous caus i esplais i consolidar els ja existents, i ha permès evidenciar que, si bé els barris d’actuació del programa encara es troben allunyats de la resta de la ciutat pel que fa a l’accés a opcions de lleure associatiu, en el darrer any han sorgit algunes iniciatives que de consolidar-se permetrien reduir aquesta escletxa. És el cas del recentment creat cau de la Trinitat Nova i dels grups motors que, de la mà del programa Baobab, han començat a pilotar activitats de lleure en els barris de Sant Genís dels Agudells i Baró de Viver. L'informe, ja disponible, recull dades de l’operativa del programa als 9 barris en què s’ha actuat durant tot l’any 2018: Trinitat Nova, Baró de Viver, Besòs-Maresme, Trinitat Vella, La Marina de Port i la Marina del Prat Vermell, La Verneda-La Pau, Bon Pastor, La Teixonera i Sant Genís dels Agudells. A més, s’hi inclouen un conjunt de recomanacions envers les estratègies a seguir durant l’any 2019 i de cara a la sostenibilitat de la tasca duta a terme més enllà del final d'aquest any, moment en què es preveu que finalitzi el programa tal i com s’està duent a terme ara per ara.  

L’avaluació s’ha dut a terme en un procés de treball col·laboratiu entre l’equip responsable del programa Baobab i l’equip avaluador d’Ivàlua. També s’ha comptat amb la participació d’agents educatius de tres dels territoris (Trinitat Nova, La Verneda-La Pau i Sant Genís dels Agudells) en grups de discussió. 

 

Informe Avaluació de la implementació del programa Baobab 2018

Informe Avaluació de la Implementació del programa Baobab 2017

 

Coordinació: Marçal Farré i Núria Comas (analistes d'Ivàlua)