Pasar al contenido principal

Nou repositori d’avaluacions de polítiques públiques de Navarra

El govern de Navarra ha creat un repositori d’avaluacions que afecten al seu territori, obert a tothom i que s’inscriu en un programa de transparència en relació a l’avaluació i la qualitat de les polítiques públiques.

El repositori inclou un motor de cerca que permet filtrar segons el tipus d’organització responsable, la seva denominació i l’any en què s’ha dut a terme l’avaluació. En aquests moments el repositori inclou un total de 40 avaluacions, compreses entre els anys 1999 i 2015, que versen sobre polítiques d’àmbits tant diversos com el turisme, l’ocupació, la salut, la igualtat de gènere o el desenvolupament rural. Per cada avaluació s’ofereix una fitxa amb les dades bàsiques de l’estudi, el seu objecte i la modalitat i tipologia d’avaluació, a la vegada que s’ofereix la possibilitat de descarregar l’informe complet de l’avaluació.

El projecte representa una experiència pionera a l’Estat espanyol en favor de la transparència i la disseminació dels resultats de les avaluacions, i s’assimila a d’altres iniciatives similars en el camp del desenvolupament econòmic, com seria el cas de les bases de dades de l’Independent Evaluation Group del Banc Mundial i del center for Effective Global Action.

 

Accés al repositori d'avaluacions del govern de Navarra

Govern de Navarra