Pasar al contenido principal

Nova edició del Curs introductori d’anàlisi de dades per a l’avaluació de polítiques públiques

Ivàlua ha obert la inscripció al Curs d'introducció als principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. Els principals objectius d'aprenentatge d’aquest curs són el de conèixer els fonaments i conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i de l’estadística inferencial; conèixer les aplicacions de les tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques; practicar l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic lliure R mitjançant l'ús d'una de les seves interfícies gràfiques (Deducer); i finalment analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques a avaluacions concretes de polítiques públiques.

L’equip docent d’aquesta nova edició del curs estarà format per Jordi Muñoz, Investigador Ramón y Cajal de la Universitat de Barcelona i Guillem Rico investigador postdoctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

El darrer trimestre de l’any s’oferirà també una nova edició del Curs d’introducció a l’avaluació econòmica.